Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 4

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 11/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule poruszono istotę kwestii zmniejszania ilości substancji wydzielających nieprzyjemne zapachy (odorów) oraz zawartych w nich substancji organicznych i organizmów patogennych, jako efektu procesu stabilizacji osadów. W opracowaniu przedstawiono mechanizmy procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych, którego głównymi produktami są metan i dwutlenek węgla. Zwrócono też uwagę na istotne podczas procesu fermentacji metanowej parametry technologiczne, jakimi są: temperatura, pH, zasadowość, ilość dostarczanych ładunków oraz hermetyczność procesu. Ponadto omówiono poszczególne fazy mechanizmu fermentacji metanowej, takie jak: hydroliza, kwasogeneza, octanogeneza i metanogeneza. Opracowanie uzupełniono schematem reakcji rozkładu związków organicznych.

PDF Artykuł