Miejsca w rankingach

345. miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm z woj. wielkopolskiego „Gazele Biznesu” według dynamiki obrotów w latach 2006 – 2008 (Puls Biznesu)

693. miejsce wśród przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego w rankingu „Gepardy Biznesu” według wzrostu wartości rynkowej w latach 2006 – 2008 (Klub Gepardów Biznesu)

26. miejsce w rankingu Największych Wykonawców Budowlanych według przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2009 roku (Home&Market)

27. miejsce w rankingu Wykonawców Budowlanych według zmian przychodów netto w latach 2005 – 2009 (Home&Market)

149. miejsce w rankingu 400 Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce według przychodów netto za sprzedaży oraz zatrudnienia w 2008 roku (Home&Market)

441. miejsce w rankingu 500 Największych Firm Handlowo-Usługowych w Polsce według przychodów netto ze sprzedaży w 2008 roku (Home&Market)