Uroczyste otwarcie ciepłowni w Złoczewie

Złoczew – uroczyte otwarcie ciepłowniWczoraj miało miejsce uroczyste otwarcie ciepłowni w Złoczewie, którą firma Envirotech wykonała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania obejmującego przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji technicznej, wybudowaniu źródła ciepła i węzłów cieplnych oraz budowie nowej i przebudowie istniejącej miejskiej sieci cieplnej, prowadzono od marca 2013 roku do września roku 2014. Celem tego przedsięwzięcia było ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, dzięki wykorzystaniu przyjaznego dla środowiska ciepła, pochodzącego ze źródeł energii odnawialnej (biomasa i energia słoneczna).

Nowa kotłownia jest bardzo wydajna i do produkcji energii wykorzystuje biomasę, co znacznie zmniejsza jej wpływ na środowisko. Zarówno ciepłownia, jak i węzły cieplne są całkowicie zautomatyzowane. Zastosowano w nich system sterowania, monitoringu i wizualizacji (BMS), który umożliwia zdalny monitoring i kontrolę pracy ciepłowni oraz sieci i węzłów cieplnych, zarówno ze stanowiska operatorskiego, jak i również z dowolnego komputera z wykorzystaniem łączności internetowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 8.699.000 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwotę 7.200.000 zł.

Na oficjalne otwarcie ciepłowni zaproszeni zostali przedstawiciele władz centralnych i lokalnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz reprezentanci wykonawców, Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii