Uroczyste zakończenie zadania inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”

438-th-Odolanow_uroczystosc otwarcia6 listopada miała miejsce uroczystość z okazji zakończenia prac prowadzonych w ramach jednego z największych projektów realizowanych w Wielkopolsce przy wsparciu środków unijnych tj. projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Envirotech i WUPRINŻ z Poznania oraz przedsiębiorstwa Hydrobiel z Żar.

Prace polegających na budowie sieci podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla miasta Odolanów i przyległej miejscowości Raczyce oraz przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Raczycach trwały od maja 2011 roku. Całkowita wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 49.427.731,70 zł, z czego dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowiła kwotę 27.630.565,05 zł. W jej efekcie ułatwiono mieszkańcom Aglomeracji dostęp do sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano nowoczesny obiekt oczyszczalni, obsługujący obszar całej Aglomeracji, gwarantujący spełnienie wszelkich wymagań prawa polskiego i europejskiego w zakresie jakości ścieków oczyszczonych.

Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, reprezentanci wykonawców i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz pozostałe osoby zaangażowane w realizację prac (nadzór budowlany, projektanci).

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów