Perspektywy dalszego zagospodarowania osadów ściekowych

Autor:

Miejsce i data publikacji:

Tematyka:

Artykuł stanowi istotny głos w, prowadzonej od wielu lat, dyskusji w sprawie dalszego wykorzystania i zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków i włączenia ich w gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym, bowiem aktualne działania inwestycyjne związane z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie efektywności usuwania związków biogennych ze ścieków. A zatem głównym nierozwiązanym problem, szczególnie średnich i małych oczyszczalni ścieków, jest brak prowadzenia właściwej stabilizacji i dalszego zagospodarowanie osadów ściekowych. Autor podkreśla w artykule konieczność uporządkowania definicji branżowych oraz opracowania strategii dalszego zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej i powiązaniem z instrumentami finansowymi na realizację takiego programu.

PDF Artykuł