Pewna firma z branży instalacyjnej…

Autor: Małgorzata Roszak

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2019

Tematyka: O firmie

9 czerwca 2019 roku firma Envirotech obchodziła jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Dzięki uprzejmości redaktor naczelnej Forum Eksploatatora, Pani Magdaleny Seidel-Przyweckiej, w numerze 3/2019 dwumiesięcznika ukazał się artykuł promocyjny opisujący początki powstania firmy, jej rozwój na przełomie minionych trzech dekad i najistotniejsze momenty z życia firmy.

PDF Artykuł