Usuwanie odorów z sieci kanalizacyjnej

Autor:

Miejsce i data publikacji:

Tematyka:

Autor w publikacji zwraca szczególną uwagę na odory, nie tylko ze względu na ich uciążliwy zapach, który jest głównym powodem skarg ludności na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, ale również dlatego, że są one odpowiedzialne za degradację substancji budowlanej sieci i pracujących w niej urządzeń. Substancje złowonne, zdaniem dla operatorów sieci kanalizacyjnej i eksploatatorów oczyszczalni, są jednym z najważniejszych zagrożeń eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono główne przyczyny powstawania odorów w sieci kanalizacyjnej oraz sposoby ich redukcji na przykładzie testów z preparatem Ferrox prowadzonych w Śremskich Wodociągach. Autor zwraca uwagę na fakt, iż badania pozwoliły temu przedsiębiorstwu nie tylko wyeliminować zagrożenie odorowe i ograniczyć korozję siarczanową sieci kanalizacyjnej, ale pomogły również zidentyfikować okresy efektywnego stosowania preparatu.