Uzdatnianie barwnych wód podziemnych

Autor:

Miejsce i data publikacji:

Tematyka:

Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody, a skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody oraz omówiono procesy jednostkowe stosowane w stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Opisano również i zaprezentowano w formie zestawień tabelarycznych, wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.