Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe
 
Author: prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk
Year of publishment: 1997
Publishing: Envirotech
Jest to publikacja z zakresu hydrauliki przewodów ciśnieniowych. Zostały w niej omówione podstawy hydrauliczne obliczania przewodów i współpracujących z nimi układów pompowych, z podaniem algorytmów postępowania oraz przykładów obliczeniowych. Temat został ujęty przekrojowo – od ogólnego omówienia zagadnienia przez podstawy teoretyczne, do treści wynikowych odniesionych do konkretnych zjawisk, układów i urządzeń. Książka może służyć jako podręcznik dla szerokiego kręgu odbiorców – w tym dla projektantów instalacji sanitarnych, pracowników przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, służb eksploatacyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę wodną zakładów przemysłowych, jak również studentów wydziałów inżynierii środowiska politechnik oraz wydziałów melioracji uniwersytetów przyrodniczych. Jest to niezwykle przydatna pozycja zarówno dla praktyków, jak i pracowników naukowych, przedstawiająca skomplikowane problemy w bardzo przystępny sposób. Autor książki – prof. dr hab. Czesław Grabarczyk, za napisanie tego podręcznika otrzymał w 1998 roku Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej prof. dra hab. Mirosława Handke.