Artykuły specialistyczne

Filtruj:
Wodociągi i Kanalizacja 5-6/18

Tytuł: (Polski) Perspektywy dalszego zagospodarowania osadów ściekowych

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 5-6/2018

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Sorry, this entry is only available in Polski.

PDF Artykuł

Technologia Wody 3/2018

Tytuł: (Polski) Uzdatnianie barwnych wód podziemnych

Autor: Dorota Holc

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 3/2018

Tematyka: Stacje uzdatniania wody

Sorry, this entry is only available in Polski.

PDF Artykuł

Wodociągi i Kanalizacja 12/2017

Tytuł: (Polski) Usuwanie odorów z sieci kanalizacyjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyńskie

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2017

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Sorry, this entry is only available in Polski.

PDF Artykuł

Przegląd Budowlany 9/2017

Tytuł: (Polski) Kanalizacja podciśnieniowa jako rozwiązanie systemów kanalizacji na terenach zagrożonych powodziami oraz o trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Autor: Jarosław Piętka

Miejsce i data publikacji: PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2017

Tematyka: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

PDF Artykuł

Forum Eksploatatora 6/2016

Tytuł: (Polski) Ładunek zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 11-12/2016

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

PDF Artykuł