Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów

Odolanowski Zakład Komunalny – podpisanie umowy20 lipca 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”. Firmę Envirotech, będącą liderem konsorcjum firm wybranych do realizacji przedmiotowych prac, reprezentował dyrektor ds. rozwoju Ryszard Bauza, natomiast w imieniu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego w Raczycach umowę podpisywał prezes zarządu Grzegorz Finke.

Zadanie polegające na budowie mieszanego systemu kanalizacji sanitarnej realizowane będzie z partnerami konsorcjum, firmami Stalbudom z Warszawy oraz Wuprinż z Poznania. W ramach robót wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna, tłoczna oraz podciśnieniowa wraz ze stacją podciśnieniową oraz kompletnym systemem monitoringu. W efekcie planowanej inwestycji powstanie ponad 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której docelowo podłączonych zostanie ponad 330 gospodarstw domowych (226 podłączeń do działek zabudowanych oraz 110 sztuk odejść dla działek niezabudowanych lub w trakcie budowy). Firma Envirotech, jako wieloletni dostawca urządzeń i technologii kanalizacji podciśnieniowej, będzie odpowiedzialna za dostawę urządzeń firmy Aqseptence Group (dawniej Roediger Vacuum), budowę stacji podciśnieniowej oraz uruchomienie całego systemu kanalizacji podciśnieniowej.

Realizacja inwestycji jest kontynuacją projektu zakończonego w Gminie Odolanów w 2014 roku, w ramach którego wybudowano system kanalizacji podciśnieniowej o długości ponad 30 km wraz z dwoma stacjami podciśnieniowymi, realizowanego przez konsorcjum firm Envirotech i Wuprinż z Poznania. Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku. Kwota robót objętych przedmiotowym zamówieniem wynosi ponad 17 mln złotych, z czego znaczą część stanowią środki pozyskane przez inwestora z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.