Historia firmy

19.07.2017 r.
Podpisanie pierwszej umowy na modernizację oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem nowatorskiej technologii kompostowania osadów ściekowych jako metody odzysku substancji organicznej

 

29.05.2015 r. 
Nawiązanie współpracy z czołowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce – spółką Tauron Wytwarzanie

 

31.03.2015 r. 
Zakończenie największego kontraktu usługowego w dotychczasowej historii firmy, o wartości 49 354 673,43 zł, dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów

 

09.06.2014 r.
25. rocznica powstania firmy Envirotech

 

01.01.2011 r.
Wprowadzenie nowego logotypu

 

09.06.2009 r.
20. rocznica powstania firmy Envirotech

 

19.07.2007 r.   
Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez firmę wymagań normy ISO 9001:2001 w zakresie jakości

 

11.12.2006 r.    
Zakwalifikowanie się do rankingu najbardziej dynamicznych firm „Gazele Biznesu”, sporządzonego przez Puls Biznesu na podstawie dynamiki wyników finansowych osiągniętych w latach 2003 – 2005

 

09.06.2004 r.
15. rocznica powstania firmy Envirotech

 

03.04.2001 r.
Otrzymanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez firmę wymagań norm ISO 9001 i 14001 w zakresie jakości i środowiska