Osiągnięcia

Działania firmy Envirotech są nie tylko doceniane przez rzesze wiernych klientów, ale również są dostrzegane i nagradzane przez instytucje państwowe, organizacje branżowe oraz inne niezależne jednostki.

Od lat Envirotech chętnie uczestniczy w ogólnopolskich rankingach, poddając swoją działalność ocenom ekspertów z zakresu ekonomii, z dużym sukcesem plasując się na wysokich pozycjach.