Nagrody i ceryfikaty

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” przyznana przez Ministra Energii w 2019 roku w uznaniu zasług  dla rozwoju energetyki  

Złota odznaka Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przyznana przez Izbę w 2019 roku za zaangażowanie i działalność na rzecz Izby oraz rozwoju ciepłownictwa w Polsce  

Srebrny laur i tytuł Przedsiębiorstwo na Medal przyznane przez wydawcę Biznes Raportu – dodatku informacyjno-promocyjnego do Gazety Prawnej w 2009 roku

Nagroda Panteon Polskiej Ekologii pod patronatem ministra środowiska i dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznana przez Geoland Consulting International w 2001 roku, stanowiąca wyróżnienie za wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001  

Nagroda Medium w kategorii „Marketing i rozwój rynkowy” przyznana przez miesięcznik branżowy Rynek Instalacyjny w 2001 roku  

Wyróżnienie i tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play przyznane w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokrację i Przedsiębiorstwem Prywatnym w 1998 roku za wybitne osiągnięcia w zakresie jakości robót instalacyjnych, znaczącą pomoc w publikacji książek naukowych, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy oraz szeroką działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej     

Złoty Instalator przyznany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku za organizację szkolenia branżowych specjalistów oraz wydanie książki pt. „Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. Budowa i eksploatacja”  

Złoty Instalator przyznany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1993 roku za wzorowe kompleksowe wykonawstwo węzłów i instalacji grzewczych  

Medal Honorowy Księcia Henryka oraz Dyplom The National Association for Danish Enterprise przyznane przez Królestwo Danii w 1993 roku za wybitne osiągnięcia w rozwoju współpracy handlowej z duńskimi przedsiębiorcami