Oferty pracy

Oferta pracy dla absolwentów lub studentów piątego roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Stanowisko: specjalista ds. kontraktów
Zakres zadań: prace poprzedzające przygotowanie finalnych ofert przetargowych z zakresu gospodarki ściekowej (analiza dokumentacji, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, sporządzanie przedmiarów robót, pozyskiwanie ofert dostawców materiałów i wykonawców wybranych usług)
Miejsce pracy: centrala firmy w Poznaniu (dział przygotowywania kontraktów)

więcej