Pracownicy

Kadra firmy Envirotech jest bardzo starannie dobierana.

Ze względu na profil działania w większości tworzą ją absolwenci Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Pracownicy firmy odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania, są pozytywnie nastawieni do nowych technologii i osiągnięć inżynierii oraz posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe nieustannie rozwijane na różnorodnych szkoleniach i kursach.

W zakresie wielu działań wspierających Envirotech efektywnie współpracuje z fachowcami spoza firmy – pracownikami doświadczonymi, rzetelnymi i sprawdzonymi w działaniu. Outsourcing powyższych usług umożliwia przedsiębiorstwu bardzo elastyczne działanie, gwarantuje wszechstronność i zróżnicowanie oferty, a przede wszystkim zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie się do potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki takiemu zorganizowaniu Envirotech świadczy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie, dysponuje bowiem dużym potencjałem organizacyjnym, technicznym i kadrowym.

Kadra zarządzająca
prezes zarządu – mgr inż. Janusz Tomaszkiewicz
dyrektor ds. rozwoju sprzedaży usług, prokurent – mgr inż. Ryszard Bauza
dyrektor ds. handlowych, prokurent – mgr inż. Jerzy Szwajkowski
dyrektor ds. usług technicznych – mgr inż. Przemysław Banach
dyrektor ds. kontraktów (gospodarka cieplna) – mgr inż. Jacek Nowak
dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodna) – mgr inż. Remigiusz Dąbek
dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) – dr Eugeniusz Klaczyński
dyrektor ds. organizacji i zarządzania – mgr Małgorzata Roszak