Promocja i public relations

Envirotech szczególnie dba o promocję oraz działania public relations, dostrzegając w nich możliwość przekazania rzetelnej informacji o swojej ofercie usługowo-handlowej oraz przybliżenia wypracowanego na przestrzeni lat wizerunku specjalistycznego przedsiębiorstwa o tradycjach inżynierskich.

Firma korzysta z różnorodnych form przekazu, trafiając w ten sposób do bardzo szerokiego grona klientów.

Envirotech ściśle współpracuje z czasopismami branżowymi, za pośrednictwem których informuje o swoich realizacjach i osiągnięciach oraz publikuje artykuły na temat interesujących zagadnień z dziedziny inżynierii środowiska. Współpracuje ponadto z uczelniami technicznymi (głównie z Politechniką Poznańską) oraz organizacjami branżowymi, organizując konferencje naukowo-techniczne oraz biorąc udział w innych przedsięwzięciach ukierunkowanych na prezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych.

Kontynuacją działań, mających na celu propagowanie wiedzy na temat firmy oraz zagadnień branżowych, jest prowadzona przez Envirotech działalność wydawnicza. Envirotech miał zaszczyt opublikować książki, z których część jest obecnie traktowana jako podręczniki akademickie – źródło wiedzy dla studentów politechnik i innych wyższych uczelni technicznych. Pierwszym tego typu wydawnictwem była książka „Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło” pod redakcją prof. dra inż. Edwarda Szczechowiaka. Kolejnymi pozycjami z tego zakresu były publikacje: „Przetwornice częstotliwości” mgra inż. Lecha Ptaszyńskiego oraz „Przepływy cieczy w przewodach” prof. dra hab. inż. Czesława Grabarczyka. Ze względu na szczerą przyjaźń i szacunek, jakim zarząd firmy Envirotech darzy prof. dra hab. inż. Czesława Grabarczyka, wybitnego naukowca i autorytetu z zakresu mechaniki płynów, firma współfinansowała wydanie kolejnych książek jego autorstwa pt. „Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone” oraz „Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych”. Współpraca z Politechniką Poznańską i głęboki sentyment do tej uczelni, z której wywodzi się większość pracowników firmy, zaowocowała natomiast wydaniem z okazji 50. rocznicy powstania Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska okolicznościowego albumu, przybliżającego historię i strukturę Wydziału.

Do 2001 roku Envirotech wydawał firmową gazetkę pt. Enviro Fakty, w której prezentował najważniejsze osiągnięcia, plany na przyszłość oraz inne informacje z życia firmy. Od momentu uruchomienia witryny internetowej gazetka dostępna jest w wersji Online.