Wybrane realizacje

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie WIelkopolskim

Przedmiot realizacji: Stacje uzdatniania wody

Opis:

Zakres technologiczny modernizacji stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim obejmował całkowitą wymianę instalacji napowietrzania oraz pełną modernizację filtrów otwartych. Istniejąca instalacja wody i powietrza została zastąpiona rurociągami ze stali nierdzewnej i armaturą z napędami umożliwiającą pełną kontrolę i automatyzację pracy. Ponadto wymienione zostały instalacje elektryczna oraz akpia. Wykonano także kompleksowe prace budowlane w zakresie filtrów otwartych, zbiornika podfiltrowego oraz hali filtrów.

więcej

Tytuł: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Gmina Kłecko

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłecku wykonano nową stację zlewczą ścieków dowożonych i budynek techniczny z sito piaskownikiem, stacją dmuchaw oraz instalacją odwadniania osadu. Wybudowano dwa reaktory biologicznego oczyszczania ścieków z osadnikami wtórnymi i wiatę technologiczną do gromadzenia odwodnionego osadu, Zainstalowano nowoczesną automatykę i rezerwowy agregat prądotwórczy, przebudowano sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową. Do nowych funkcji zaadaptowano: zbiornik wielofunkcyjny, dwie przepompownie, zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz zmodernizowano budynek socjalno-administracyjny.

więcej

Tytuł: Modernizacja oczyszczalni ściekow w Śremie

Rok realizacji: 2019

Inwestor: Śremskie Wodociągi

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie obejmowała wymianą prasy do odwadniania osadów ściekowych i wykonanie instalacji do ich przekształcania w produkt organiczno-mineralny. Wybudowano wiatę magazynową produktu, na której zamontowano panele fotowoltaiczne. W rektorach biologicznych wymieniono mieszadła utrzymujące w zawieszeniu mieszaninę ścieków i osadu czynnego a także zainstalowano nowoczesny układ sond pomiarowych. Ponadto zmodernizowano układ ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych, wyremontowano zbiorniki osadników wstępnych oraz zmodernizowano układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.

więcej