Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Gmina Kłecko

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłecku wykonano nową stację zlewczą ścieków dowożonych i budynek techniczny z sito piaskownikiem, stacją dmuchaw oraz instalacją odwadniania osadu, wybudowano dwa reaktory biologicznego oczyszczania ścieków z osadnikami wtórnymi i wiatę technologiczną do gromadzenia odwodnionego osadu, zainstalowano nowoczesną automatykę i rezerwowy agregat prądotwórczy oraz przebudowano sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową. Ponadto zaadaptowano do nowych funkcji: zbiornik wielofunkcyjny, dwie przepompownie, zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz zmodernizowano budynek socjalno-administracyjny.