Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Gmina Kłecko

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłecku wykonano nową stację zlewczą ścieków dowożonych i budynek techniczny z sito piaskownikiem, stacją dmuchaw oraz instalacją odwadniania osadu. Wybudowano dwa reaktory biologicznego oczyszczania ścieków z osadnikami wtórnymi i wiatę technologiczną do gromadzenia odwodnionego osadu, Zainstalowano nowoczesną automatykę i rezerwowy agregat prądotwórczy, przebudowano sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową. Do nowych funkcji zaadaptowano: zbiornik wielofunkcyjny, dwie przepompownie, zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz zmodernizowano budynek socjalno-administracyjny.

więcejwięcej realizacji