Modernizacja oczyszczalni ściekow w Śremie

Rok realizacji: 2019

Inwestor: Śremskie Wodociągi

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie obejmowała wymianą prasy do odwadniania osadów ściekowych i wykonanie instalacji do ich przekształcania w produkt organiczno-mineralny. Wybudowano wiatę magazynową produktu, na której zamontowano panele fotowoltaiczne. W rektorach biologicznych wymieniono mieszadła utrzymujące w zawieszeniu mieszaninę ścieków i osadu czynnego a także zainstalowano nowoczesny układ sond pomiarowych. Ponadto zmodernizowano układ ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych, wyremontowano zbiorniki osadników wstępnych oraz zmodernizowano układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.

więcejwięcej realizacji