Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie WIelkopolskim

Przedmiot realizacji: Stacje uzdatniania wody

Opis:

 Zadanie realizowano w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na inwestycję spółka Wodkan otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 892 250 zł przy czym wartość całej inwestycji wyniosła 15 522 374 zł.

W ramach inwestycji wymieniony został układ napowietrzania wody surowej oraz wszystkie rurociągi technologiczne dystrybuujące wodę w stacji. Prawie trzydziestoletnią, skorodowaną czarną stal zastąpiła stal nierdzewna. Awaryjną armaturę zaporową i regulującą, zabudowaną na rurociągach, zastąpiono nową firmy Hawle wraz z automatycznymi napędami firmy Auma. Wykonano nowe powłoki na ścianach w 15 filtrach otwartych oraz zbiorniku podfiltrowym, stosując mikrokrzemionkową zaprawę natryskową Kerasal. We wszystkich filtrach wysłużony drenaż z rusztu beleczkowego zastąpiono nowoczesnym drenażem wykonanym z odpornego na korozję polietylenu wysokiej gęstości. Wymieniona została również instalacja elektryczna wraz z oświetleniem i akpia, w tym archaiczne szafy sterujące, które zastąpiono dwoma mobilnymi panelami. W ramach zadania zamontowano dwa osuszacze powietrza wraz z instalacją, wymieniono pompę płuczną na nową, zmodernizowano trzy suwnice remontowe znajdujące się na hali filtrów, zainstalowano UPS podtrzymujący strategiczne obwody elektryczne w razie zaniku zasilania, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową i bramową.

Całe zadanie było bardzo trudne do realizacji, ponieważ modernizowana stacja uzdatniania wody jest jedyną stacją zaopatrującą w wodę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Warto zaznaczyć, że wszystkie prace realizowane w ramach tej inwestycji były prowadzone na stale pracującej stacji w taki sposób, aby mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego tego nie odczuli. Głównym celem modernizacji stacji uzdatniania wody było zapewnienie bezawaryjnej pracy obiektu, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji. Warto podkreślić, że unowocześniony dwustopniowy system filtracji na złożach żwirowych i braunsztynowych pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości wody, dzięki czemu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli pić ją prosto z kranu.