Instalacje wewnętrzne (c.o., c.w.u., wod-kan)

Envirotech przeprowadza modernizacje instalacji c.o., c.w.u. oraz wod.-kan. w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Prace w tym zakresie firma prowadzi już od 1989 roku. Proponuje nowoczesne, oszczędne rozwiązania, przywracające pierwotną wydajność i sprawność techniczną instalacji oraz zapewniające najwłaściwsze wykorzystanie energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zakres oferowanych usług obejmuje: prace inwentaryzacyjne i projektowe, wymianę przygrzejnikowych zaworów odcinających na zawory termostatyczne, zamianę systemu odpowietrzania instalacji c.o. z centralnego na indywidualne, regulację hydrauliczną instalacji, opomiarowanie rozdzielni ciepła oraz chemiczne czyszczenie instalacji.

 

Lista referencyjna klientów