Oczyszczalnie ścieków

Również w dziedzinie oczyszczania ścieków Envirotech działa z zaangażowaniem, zajmując się modernizacją obiektów zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków, takich jak:

 • stacje zlewcze ścieków,
 • hale krat,
 • osadniki wstępne i wtórne,
 • przepompownie ścieków,
 • stacje odwadniania osadów.

Oferta firmy obejmuje również wykonawstwo instalacji napowietrzania ścieków. Dzięki kadrze wykwalifikowanych specjalistów, posiadających duże doświadczenie w realizacji tego typu obiektów na terenie Polski, Envirotech zapewnia wykonawstwo inwestycji na najwyższym poziomie. Wysoka jakość montowanych urządzeń oraz materiałów użytych do budowy obiektów pozwala proponować firmie długie okresy gwarancji.

Kompleksowa oferta firmy obejmuje:

 • wykonanie koncepcji i założeń techniczno-ekonomicznych,
 • pomoc w znalezieniu źródeł finansowania inwestycji,
 • wykonanie projektów technicznych oraz operatów wodno-prawnych,
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień (m.in. na budowę),
 • prowadzenie budowy w charakterze Generalnego Wykonawcy (dostawę i montaż urządzeń, prace
 • budowlane obiektów, wykonawstwo systemów sterowania oraz monitoringu, rozruch technologiczny),
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • szkolenie służb eksploatacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie technologii zagospodarowania osadów ściekowych.

 

Lista referencyjna klientów