Pompownie i przepompownie

Firma Envirotech realizuje kompletne układy pompowe wody i ścieków, które znajdują zastosowanie w instalacjach:

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, technologicznych oraz przeciwpożarowych. Kompleksowa obsługa klienta uwzględnia doradztwo techniczne w zakresie doboru i tworzenia koncepcji układów, sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Każdy z proponowanych układów firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów, w zależności od:

  • wymaganych parametrów pracy układu,
  • typu obiektu,
  • rodzaju pompowanego medium,
  • oczekiwanego algorytmu pracy pompowni.

Realizowane układy pompowe Envirotech wykonuje wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a ponadto wyposaża je w systemy sterowania, umożliwiające osiągnięcie optymalnych parametrów hydraulicznych, minimalizujących koszty eksploatacji. Oferowane przez firmę rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim w: przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, zakładach wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, różnorodnych zakładach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

 

Lista referencyjna klientów