Sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

Envirotech zajmuje się projektowaniem, dostawą oraz budową lokalnych i magistralnych sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sieci cieplne wykonuje w systemie rur preizolowanych, wytwarzanych przez firmy Star Pipe, ABB, Løgstør Rør oraz również w technologii tradycyjnej. Polecając nowoczesną i ekologiczną technologię rur preizolowanych, firma gwarantuje klientom trwałość systemu, szczelność połączeń oraz niskie straty ciepła sprzyjające obniżeniu kosztów dystrybucji energii cieplnej. Do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Envirotech proponuje rury wykonane z: betonu, kamionki, żeliwa sferoidalnego, polietylenu, PCW oraz z innych, niezawodnych materiałów o sprawdzonych właściwościach.
Sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne firma montuje przeważnie w wykopach otwartych – z wykorzystaniem systemów szalunkowych oraz agregatów odwodnieniowych. Prace przeprowadza bardzo sprawnie, zasypując na bieżąco wykonane odcinki sieci i odtwarzając nawierzchnię. Dzięki temu Envirotech ogranicza niewygody stwarzane okolicznym mieszkańcom i skraca czas zakłóceń (np. ruchu drogowego). Firma podejmuje się również wykonawstwa wybranych odcinków sieci (np. pod ważnymi węzłami komunikacyjnymi) w wykopie zamkniętym – metodą przecisku.

 

Lista referencyjna klientów