Stacje uzdatniania wody

Envirotech realizuje kompleksowo systemy uzdatniania wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych (przede wszystkim na potrzeby instalacji grzewczych, chłodniczych i technologicznych) wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej (studnie, budynki, odstojniki itp.).

Proponowane przez firmę technologie i urządzenia umożliwiają przeprowadzenie wszystkich wymaganych do uzyskania właściwej jakości wody procesów (m.in. filtracji, wymiany jonowej, odwróconej osmozy, odgazowania, desorpcji, dezynfekcji, ozonowania, dozowania). Uwzględniająca indywidualne potrzeby oferta firmy adresowana jest przede wszystkim do: przedsiębiorstw energetyki cieplnej, elektrociepłowni, zakładów wodociągów i kanalizacji, pralni, producentów artykułów spożywczych i farmaceutycznych, przedsiębiorstw kosmetycznych, zakładów chemicznych, hut oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

Lista referencyjna klientów