Termomodernizacja

Firma zajmuje się kompleksowymi usługami w zakresie termomodernizacji budynków, dokonując zmian w instalacjach sanitarnych i elektrycznych oraz w strukturze budynku.

Usługi firmy obejmują w szczególności:

 • sporządzenie audytu energetycznego,
 • pozyskanie środków zewnętrznych,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń,
 • pomoc w rozliczeniu inwestycji przed donatorami zewnętrznymi,
 • wykonanie izolacji termicznej ścian, dachów, stropodachów, ścian fundamentowych,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę źródeł ciepła,
 • montaż instalacji OZE,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • montaż układów pomiarowych zużycia ciepła i energii elektrycznej.

W proponowanych rozwiązaniach firma wykorzystuje najnowsze technologie oraz wysokiej jakości materiały i urządzenia, dzięki czemu zapewnia inwestorom uzyskanie maksymalnych korzyści finansowych, związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.

 

Lista referencyjna klientów