O firmie

Envirotech członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na mocy deklaracji przystąpienia do porozumienia o współpracy firma Envirotech od dnia 8 grudnia 2021 roku jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT. Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem...
więcej