Realizacje

Kontrakty projektowe ostatniego kwartału 2004 roku

W ostatnim kwartale mijającego roku firma Envirotech zawarła szereg umów na prace projektowe, głównie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody, pompownie, sieci wod.-kan.). Wśród klientów, którzy docenili...
więcej

Największy kontrakt projektowy w historii firmy

Na początku grudnia Envirotech podpisał ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie umowę na wykonanie projektów technicznych budowy, rozbudowy i modernizacji ujęć wody i sieci wodociągowych oraz budowy i modernizacji...
więcej

Pompownia dla miasta Zielona Góra

W miesiącu listopadzie firma Envirotech ukończyła i oddała do eksploatacji pompownię miejską dla miasta Zielona Góra o całkowitej wydajności 1.200 m3/h. Zakres prac obejmował wykonanie nowego budynku pompowni, dostawę i montaż urządzeń...
więcej