Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały z dnia 7 października br. podjął decyzję o przyznaniu firmie Envirotech odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” jest najwyższym honorowym wyróżnieniem regionalnym i jest wyrazem uznania dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, organizacji zawodowych, osób fizycznych, osób prawnych, które swoją pracą wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, naukowego oraz społecznego rozwoju województwa wielkopolskiego. Odznaka jest przyznawany decyzją Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, którą powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Z wnioskiem o przyznanie firmie Envirotech oznaki wystąpiła Wielkopolska Izba Budownictwa.
Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 wręczenie odznaki będzie miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku.