Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów

Herb Rzgowa

1 września 2017 roku Gmina Rzgów ogłosiła wynik postępowania przetargowego pt. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów – część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starowej Górze i Starej Gadce”. Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano konsorcjum firm, których jednym z partnerów jest Envirotech.

Kwota robót objętych zamówieniem wynosi blisko 16 mln złotych. Zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej, a ściślej na wybudowaniu ponad 16 km nowych odcinków sieci i zainstalowaniu 267 studni zaworowych wraz z elementami monitoringu pozwalającymi na pełną wizualizację pracy systemu kanalizacji. Firma Envirotech będzie odpowiedzialna za dostawę specjalistycznych urządzeń firmy Aqseptence Group (dawniej Roediger Vacuum). Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2019 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.