Budowa kotłowni gazowej w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa

 

Kotłownia parowa w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa22 listopada 2017 roku, miała miejsce uroczystość otwarcia nowej gazowej kotłowni parowej w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa w Jeleniej Górze, której wykonawcą była firma Envirotech. Zleceniodawcą zadania była Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO), a przedsięwzięcie to stanowiło jeden z punktów całościowego planu ograniczania wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko, realizowanego od lat przez ECO. Celem przedmiotowej inwestycji było zastąpienie wyeksploatowanej i mało sprawnej kotłowni węglowej i ograniczenie tym samym emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powierza oraz zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele firm ECO, Envirotech, Jelfa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz prezydenta miasta Jelenia Góra, a odpowiedzialny za projekt z ramienia spółki ECO – dyrektor Andrzej Kowalczyk, podsumowując zalety inwestycji stwierdził, że wybudowana przez Envirotech nowa parowa kotłownia gazowa jest dla miasta Jelenia Góra lekiem na smog.

 

Zadanie realizowane było od września 2016 roku do października roku 2017, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oznaczającej kompleksowe wykonanie całości prac we wszystkich branżach wraz z dostawą koniecznych materiałów i urządzeń. Nowa gazowa kotłownia parowa wytwarza parę technologiczną na potrzeby Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa oraz Term Cieplickich, a także wodę technologiczną na potrzeby zakładu Jelfa. W kotłowni zainstalowano trzy kotły parowe płomienicowo-płomieniówkowe o następujących parametrach:

  • wydajność nominalna: 5 000 kg pary/h,
  • ciśnienie robocze: 7 bar (g),
  • ciśnienie nominalne: 10 bar (g).

Łączna wydajność gazowej kotłowni parowej wynosi 15 000 kg/h a łączna moc kotłów 10 937 kW. Dwa kotły wyposażone zostały w ekonomizer do odzysku ciepła ze spalin, nabudowany bezpośrednio na wyjściu z kotła (uzyskana sprawność 95,1%). Trzeci kocioł zainstalowany został bez ekonomizera (uzyskana sprawność 92,1%). Kotły wyposażone zostały w niezbędny osprzęt zabezpieczający oraz regulacyjny zgodny z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, nadmuchowy palnik gazowy wraz ze ścieżką gazową, armaturę odcinającą, instalację do automatycznego odsalania oraz odmulania kotła, pompy zasilające sterowane falownikiem, a także szafkę sterowniczą. Całość instalacji przystosowana zostały do pracy automatycznej z ograniczonym dozorem.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 533 200 zł. Część nakładów pochodziła ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzielił spółce ECO dofinansowania.