Envirotech członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na mocy deklaracji przystąpienia do porozumienia o współpracy firma Envirotech od dnia 8 grudnia 2021 roku jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT.

Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem rozproszonych zespołów. Obecnie łączy ze sobą 9 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych i 3 fundusze inwestycyjne. Zrzesza również ponad 400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest wywarcie pozytywnego wpływu na kraj i region w obszarze ekonomicznym, gospodarczym i społecznym poprzez ciągłe tworzenie i zarządzanie innowacjami.

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków klastra w dostępie do finansowania. Obecnie klaster angażuje się w projekty z zakresu nowoczesnej ekologii, energetyki w tym OZE, których celem jest rezygnacja z niezdrowej energii na rzecz odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej.

Mazowiecki Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego co oznacza, że ma istotne znaczenie dla gospodarki Polski oraz jej wysokiej konkurencyjności.