Envirotech przyjęty w poczet członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Uchwałą Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z dnia 10 września 2019 roku firma Envirotech została przyjęta w poczet członków Izby na prawach członka stowarzyszonego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Aktualnie zrzesza 506 przedsiębiorstw. Zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego, reprezentując interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań Izby jest działanie na rzecz ochrony środowiska.