Laur Ciepłownictwa 2019 dla prezesa zarządu firmy Envirotech Janusza Tomaszkiewicza

15 września br. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa, wybrała tegorocznych laureatów tegoż wyróżnienia. Wśród dziewięciu nagrodzonych w kategorii „Zasłużony dla Ciepłownictwa”, czyli osób, które nieprzerwanie przez co najmniej 25 lat zatrudnione była na stanowisku dyrektora lub prezesa przedsiębiorstwa działającego na rynku usług ciepłowniczych, znalazł się prezes zarządu firmy Envirotech Janusz Tomaszkiewicz.

Okolicznościowy dyplom i medal pan Janusz Tomaszkiewicz odebrał z rąk prezesa Izby pana Jacka Szymczaka oraz wiceprezesa pana Bogusława Regulskiego podczas grudniowej Konferencji Regionalnej OR Północno-Zachodniego.