Modernizacja stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika logo

Firma Envirotech wygrała przetarg nieograniczony na modernizację stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zleceniodawcą zadania jest spółka PGNiG Termika.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa stacji przygotowania wody o wydajności 2 x 70 m³/h wody ultra czystej, przygotowywanej na potrzeby pracy istniejących urządzeń wytwórczych elektrociepłowni oraz nowego bloku gazowo-parowego.

Główny zakres prac obejmuje:

  •  wyburzenie 5 istniejących ciągów wody demi i wybudowanie w ich miejsce nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody w technologii jonitowej złoża upakowanego, pracującej w układzie pełnej automatyki o wydajności 2 x 70 m³/h;
  • wykonanie układów zasilania gospodarki wodnej z i do bloku gazowo-parowego;
  • wykonanie instalacji magazynowania wody zdemineralizowanej w zbiorniku retencyjnym o pojemności 800 m³ zabudowanym w miejscu demontowanego zbiornika 1100 m³;
  • wykonanie układów dozowania chemikaliów (kwas solny, wodorotlenek sodowy) do regeneracji nowoprojektowanych ciągów demi;
  • zabudowę węzła wapna hydratyzowanego dla potrzeb istniejących układów dekarbonizacji;
  • modernizację istniejących trzech ciągów demineralizacji jonitowej;
  • modernizację hali technologicznej wraz z instalacją wod-kan i wentylacji;
  • wykonanie instalacji elektrycznych i akpia łącznie z nadrzędnym systemem sterowania.

Prace będą realizowane w oparciu o wykonaną przez Envirotech dokumentację i potrwają 74 tygodnie. Wartość kontraktu wynosi 19 541 000 złotych.