Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie

20 marca 2024 roku miało miejsce uroczyste oddanie do eksploatacji obiektu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. W obchodach wzięli udział przedstawiciele inwestora – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, wykonawcy – firmy Envirotech oraz władz miejskich i wojewódzkich.

Efektem modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie są nowe budowle, zbiorniki, urządzenia technologiczne i kontrolne, które pozwalają optymalizować proces oczyszczania ścieków i zmniejszają udziału pracowników w pracach ryzykownych dla zdrowia. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększono wydajność oczyszczalni z 18,3 tys. RLM do 26,4 tys. RLM i tym samym dano możliwość podłączenia do systemu oczyszczania ścieków komunalnych nowych użytkowników.

Realizacja projektu modernizacji oczyszczalni jest odzwierciedleniem przyjętych przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska na terenie aglomeracji Ozimek i była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Funduszu Spójności. Wartość końcowa inwestycji wyniosła ponad 37,5 mln zł.