Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie

W wyniku wygranego przetargu, 23 września br. firma Envirotech podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie gm. Środa Wielkopolska”. Koszt planowanej inwestycji to 12,3 mln zł.

Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji administracyjnych, na podstawie których zostanie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie. Prace wykonawcze polegać będą natomiast przede wszystkim na budowie nowego reaktora biologicznego, który umożliwi oczyszczenie większej ilości ścieków komunalnych. W ramach zlecenia wyremontowany zostanie ponadto istniejący reaktor biologiczny oraz obiekty wykorzystywane do mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania powstających w procesach oczyszczania osadów ściekowych. Przebudowane zostaną również drogi i sieci technologiczne oraz budynek biurowo-socjalny z laboratorium, który w wyniku rozbudowy zwiększy swoją powierzchnię. Oczyszczalnia zostanie oczywiście wyposażona w nowoczesny system sterowania i monitorowania procesów technologicznych.

Inwestycja realizowana będzie przez firmę Envirotech przez okres 26 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.