Sprzedaż internetowa książki książki pt. „Komunalne oczyszczalnie ścieków”

Witryna internetowa Envirotechkomunalne-oczyszczanie-sciekowu została wzbogacona o moduł do sprzedaży książki pt. „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”, której autorem jest pracownik firmy – pan Eugeniusz Klaczyński, technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

 

Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów oczyszczalni. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych.