Udział w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO (Licheń, 15-16.03.2018)

Firma Konferencja WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO w LicheniuEnvirotech serdecznie zaprasza w dniach 15-16.03.2018 roku do Lichenia na XVI Konferencję Naukowo-Techniczną WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO. Na spotkaniu tym będą omawiane ważkie zagadnienia związane z eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a Envirotech, będąc sponsorem głównym tego przedsięwzięcia, przedstawi swoją ofertę na stoisku firmowym oraz zaprezentuje trzy referaty. Pierwszego dnia konferencji prelekcję poświęconą metodom usuwaniu barwy z wody podziemnej wygłosi mgr inż. Remigiusz Dąbek (dyrektor ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodnej), natomiast dnia drugiego mgr inż. Jarosław Piętka (dyrektor do spraw kontraktów z zakresu gospodarki ściekowej) przybliży tematykę kanalizacji podciśnieniowej, jako dobrego rozwiązania systemów kanalizacji dla trudnych warunków gruntowo-wodnych, a dr inż. Eugeniusz Klaczyński (dyrektor ds. gospodarki wodno-ściekowej) omówi tematykę ładunków zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków.

 

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.