Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na modernizację oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej

Ścinawka Dolna – oczyszczalnia ścieków

11 kwietnia 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż instalacji solarnej na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”. Kwota robót objętych zamówieniem wynosi ponad 19 mln zł brutto.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 4.745 m³/d o nowatorski układ do kompostowania osadów ściekowych, składający się z 4 bębnów kompostujących zainstalowanych w nowej hali kompostowni. W ramach zlecenia zostanie również wykonany układ odwadniania osadu oparty na wirówce dekantacyjnej oraz nowe obiekty: hala kompostowni i biofiltry.
Zadanie obejmuje ponadto dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowych rozwiązań (przebudowa istniejących rurociągów, sieci elektrycznej i akpia, infrastruktury drogowej). Na potrzeby nowej inwestycji adaptowany zostanie także działający w ramach dotychczasowej instalacji zagęszczacz grawitacyjny osadu. W ramach umowy firma Envirotech zaprojektuje również i wykona instalację solarną przygotowującą ciepłą wodę użytkową na potrzeby personelu oczyszczalni ścieków oraz dostarczy agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy oczyszczalni podczas przerw w dostawie prądu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2019 roku.