Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie

W październiku 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę ze Śremskimi Wodociągami na wykonanie robót technologiczno-budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”.

Zakres planowanych prac obejmuje między innymi wykonanie instalacji umożliwiającej przekształcenie powstających osadów ściekowych w produkt organiczno-mineralny, poprzez kontrolowane mieszanie odwodnionych mechanicznie osadów z wapnem palonym bardzo wysokiej reaktywności z wytworzeniem temperatury egzotermicznej powyżej 60°C. Dzięki temu rozwiązaniu nie będą powstawały odpady a wytwarzony produkt o znacznej wartości rynkowej będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie.

W ramach planowanej inwestycji wymieniona zostanie również mechaniczna prasa odwadniająca, oraz wybudowana zostanie wiata magazynowa wyposażona w panele fotowoltaiczne i instalacja do płukania piasku z piaskowników i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W rektorach biologicznych wymienione zostaną natomiast mieszadła utrzymujące w zawieszeniu mieszaninę ścieków i osadu czynnego a całym procesem będzie sterował nowoczesny układ sond pomiarowych. Zmodernizowany zostanie również układ ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych, wyremontowane zostaną zbiorniki osadników wstępnych oraz przebudowany zostanie układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.

Całość zadania zrealizowana zostanie do końca listopada 2019 roku.