Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 3

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 10/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł wskazuje na wykorzystanie pras komorowych, zawierających tkaniny filtracyjne, jako jednego ze sposobów odwadniania osadów ściekowych. Autor opisuje budowę pras oraz przybliża etapy procesu przechodzenia przez nie osadu. W opracowaniu opisane zostały podstawowe wyznaczniki jakości działania pras oraz ich podział w zależności od stosowanego ciśnienia. Ponadto zaprezentowano wirówki dekantacyjne jako alternatywny, coraz częstszy sposób odwadniania osadów, co zilustrowano zdjęciami wirówki odwadniającej formy Flotweg oraz zespołu wirówek odwadniających firmy Andritz. Wirówki przedstawiono z uwzględnieniem różnic technologicznych oraz możliwości ich regulacji. W formie opcji, dla mniejszych oczyszczalni, przedstawiono workownice systemu Draimad, ze szczegółowym opisem ich budowy i systemu działania.

PDF Artykuł