Usługi wykonawcze

Envirotech oferuje kompleksowe usługi wykonawcze, spełniające najwyższe wymagania klientów.

Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji: ciepłowni i kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym lub paliwami stałymi (węglem i biomasą), oczyszczalni ścieków, komunalnych i przemysłowych stacji uzdatniania wody, węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u., wod.-kan.), pompowni i przepompowni oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Z powodzeniem realizuje również przedsięwzięcia z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących pompy ciepła, instalacje biogazowe, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne oraz termomodernizacji. Ofertę firmy dopełniają usługi związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych i akpia.

 

Przedsiębiorstwa usługowe zainteresowane współpracą w zakresie realizacji kontraktów wykonawczych proszone są o kontakt z koordynatorem ds. inwestycji.

 

 

Lista referencyjna klientów