Najnowsze wydarzenia

 • Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie

  20 marca 2024

  20 marca 2024 roku miało miejsce uroczyste oddanie do eksploatacji obiektu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków...

  więcej
 • Wygrany przetarg na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej na terenie Rybnika

  23 lutego 2024

  Firma Envirotech wygrała nieograniczony przetarg publiczny na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego...

  więcej

Jubileusz

Więcej
 • Inwestycje w modernizacje oczyszczalni ścieków

  WODOCIĄGI KANALIZACJA 4/2024

  Autor artykułu zwraca uwagę czytelników na ważny aspekt inwestowania w modernizację oczyszczalni ścieków by sprostać rosnącym...

  więcej
 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego oczyszczalni ścieków – od koncepcji do projektu?

  WODOCIĄGI POLSKIE 27/2024

  W artykule opisano etapy przygotowywania procesu inwestycyjnego, od określenia celów, opracowania wariantowych możliwości ich...

  więcej
 • Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

  TECHNOLOGIA WODY 4/2023

  Artykuł opisuje badania nad optymalizacją procesu defosfatacji w zależności od stężenia związków azotu w dopływie do...

  więcej
 • Wpływ stężenia lotnych kwasów tłuszczowych na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

  TECHNOLOGIA WODY 2/2023

  W procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, efektywność usuwania azotu i fosforu, może być ograniczona ze...

  więcej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim

  więcej
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku

  więcej
 • Modernizacja oczyszczalni ściekow w Śremie

  więcej