Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 5

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W ostatniej części serii artykułów, podejmujących tematykę stabilizacji osadów ściekowych, zwrócono uwagę na wysokość temperatury osadu jako istotnego parametru, decydującego o równowadze dynamicznej procesu fermentacji metanowej. Podkreślono, że gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować typowy problem eksploatacyjny czyli wzrost stężenia lotnych kwasów w komorze i związany z tym spadek zasadowości oraz odczynu pH. Opisano też wpływ substancji toksycznych, powodujących spowolnienie lub nawet zatrzymanie fermentacji oraz wpływ na pracę części biologicznej oczyszczalni wód nadosadowych powstających w trakcie stabilizacji i odwadniania osadów. Całość zilustrowano zdjęciem zamkniętych komór fermentacyjnych oraz zestawieniem tabelarycznym wymaganego czasu fermentacji w stosunku do temperatury osadu.

PDF Artykuł