Instalacje OZE

W trosce o środowisko i jego zasoby Envirotech oferuje przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne, służące do produkcji energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

W tym zakresie Envirotech wykonuje następujące instalacje:

  • kotłownie spalające biomasę (biogaz, pelet, zrębki drzewne, słoma, rośliny energetyczne),
  • instalacje biogazowe pracujące na odpadach organicznych (w tym odpadach z oczyszczalni ścieków),
  • układy kogeneracyjne (ORC) do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zasilane biogazem,
  • instalacje solarne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • systemy grzewcze wykorzystujące pompy ciepła.

Oferowane przez firmę rozwiązania, dzięki wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (energii biomasy oraz energii słonecznej i geotermalnej) chronią środowisko przed emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych oraz obniżają koszty wytwarzania energii.

 

Lista referencyjna klientów