Biologiczne usuwanie fosforu

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2019

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Fosfor, który jest podstawowym składnikiem wszystkich kości kręgowców, wprowadzany do ścieków powoduje proces eutrofizacji przez wzrost fitoplanktonu. W artykule przedstawiono podstawowe źródła wprowadzania fosforu do ścieków oraz mechanizmy jego biologicznego usuwania. Wyjaśniono w nim również na wzorach reakcje chemiczne zachodzące w trakcie jego usuwania przy udziale bakterii tlenowych oraz zwrócono uwagę na wpływ dostępnych w ściekach rozkładalnych biologicznie związków organicznych oraz charakterystycznych dla ścieków wskaźników, takich jak ChZT/P, BZT5/P czy ChZT/BZT5 na proces biologicznego usuwania fosforu. Opisano też wpływ azotanów, azotynów oraz temperatury, pH i wieku osadu na efektywność tego procesu.

PDF Artykuł