Inwestycje w modernizacje oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI KANALIZACJA 4/2024

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Autor artykułu zwraca uwagę czytelników na ważny aspekt inwestowania w modernizację oczyszczalni ścieków by sprostać rosnącym wymaganiom prawnym, ekologicznym oraz oczekiwaniom społeczeństwa i prezentuje możliwość finansowania takich inwestycji ze śródków unijnych, z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Zwraca też uwagę jak istotne jest dokładne określenie celów planowanych działań, opracowanie wariantowych koncepcji technologicznych modernizacji oraz ich zweryfikowanie i zaopiniowanie przez niezależnych ekspertów, by w efekcie stworzyć rzetelne i wyczerpujące materiały przetargowe, na podstawie których firmy biorące udział w przetargach będą przygotowywać oferty.

PDF Artykuł